Екип и сътрудници

Хората, които участват в поддържането и развитието на сайта:


Емил Гаджалов
Доктор по богословие
Теологичен консултант
Борислав Йорданов
Пастор
Администратор
Йордан Стойков
Web
Администратор