В пророчествата на Откровението

Няма гласували
Please wait...

За разлика от фалшивите предсказания на всякакви пророци, ние получаваме от Бога значително по-достоверна информация, изложена в Библията. Знаейки края от самото начало, нашият небесен Баща ни е разкрил бъдещето
в пророчествата на Откровението. Тази последна от шестдесет и шестте книги на Писанието е била написана около 96 г.сл.Хр. от апостол Йоан по време на заточението му на пустинния остров Патмос. Тя е изпълнена с вълнуваща и съществена информация за нас днес.

Бихте ли желали да откриете Божия план за тази планета? Тогава придружете ме, за да изследваме заедно удивителните пророчества на Откровението. Може би сте избягвали Откровението. Много християни отстъпват със страх от неговите зверове и дракони, бури и земетресения. Но нямате причина да се страхувате...

Джордж Вандеман е автор и евангелизатор от Църквата на адвентистите от седмия ден, който основава телевизионното служене "Писано е" (It Is Written).