Неделята като белег на звяра

Няма гласували
Please wait...

Неделята и белегът на звяра

Изложеният материал е съкращение и адаптация на превод от статия на английски: „Въпросът за задължителния неделен закон“

(превод и адаптация: Борислав Йорданов)

В Библията ясно пише какво е белег и печат на Бога за освещение:

Езек.20:12, 20 Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мене и тях, за да познаят, че Аз Господ ги освещавам... Освещавайте още и съботите Ми, и нека бъдат знак между Мене и вас, за да познаете, че Аз Господ съм ваш Бог.

Белег, знак и печат са синоними, които и Павел използва като синоними: Рим.4:11 знак и печат на правдата от вяра.

Къде в Библията пише, че неделята е „белегът на звяра?”

Откр. 13:16, 17 принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; 17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.

Забелязва се, че белегът е свързан с купуване и продаване. Без него, никой не би могъл да извършва каквито и да е бизнес дейности или сделки.

Преди да продължим с тълкуването да размислим над борбата между Христос и Сатана. Сатана се стреми да измами милиони хора със своите лъжи и знамения (Откр.13:13, 14). Какви начини използва, за да лъже хората? Той имитира, уподобява се, преправя се на Бог (виж 2Кор.4:4). От самото начало желаеше да бъде подобен на Бога (Ис.14:14). Но ако не се преправя на „светъл ангел” (2Кор.11:14) трудно би заблудил някого.

Както Бог има Свои пророци, така и Сатана има свои „пророци”. Има свои „апостоли,” своя „църква,” свои „писания” и т.н. Дяволът имитира всичко, което Бог има, за да измами хората. В книгата Откровение са ни открити неговите измами.

И сега с тази идея да се върнем на израза „да не може никой да купува или продава” (Откр.13:17). Забележете, че тук е наложен един закон. И сега, къде в Библията, ние намираме Божия забрана или закон, който Сатана може да имитира или преправи? Отговорът е лесен – Божият закон и особено четвъртата заповед.

Нека прочетем от Изход 20:8-11:
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 9 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; 10 а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти; 11 защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.
(Виж също Неем.13:16-18.)

Бог заповядва никакви бизнес дейности или сделки да не се извършват в седмия ден. Това означава да не се купува или продава. Дали Сатана е имитирал и подправил както много други неща също и тази Божия заповед? Знаем само за още един друг ден, който претендира, че е изместил седмия ден, събота... И този друг ден е първият ден от седмицата – неделя.

Забележете това изказване:
След предупреждението относно поклонението на звяра и неговия образ пророчеството заявява: “Тук са тези, които пазят заповедите Божии и вярата Исусова”. Понеже пазещите Божиите заповеди са представени като противоположни на покланящите се на звяра и на неговия образ и приемат неговия белег, следва, че спазването на Божия закон, от една страна, и неговото нарушение, от друга, ще разграничават поклонниците на Бога от поклонниците на звяра.” (Великата борба, гл.25)

Това изказване подчертава нещо важно. Ясно се вижда контрастът (пълната противоположност) между тези, които спазват Божиите заповеди и тези, които ги нарушават. Тогава законът да не се купува и продава е една имитация, противоположно подправяне на една от Божиите заповеди, която също забранява купуването и продаването. Тази заповед всъщност е четвъртата заповед. И както забелязахме, че неделята е имитация на съботата, тогава след като четвъртата заповед е съботен закон, то тогава белегът на звяра трябва да бъде… Неделен закон.

Съботната заповед нарича Бога – единствения истински Бог. Заповедта ясно отбелязва, че Бог е този, който е създал „небето и земята, морето.” Когато почитаме съботата ние всъщност заявяваме, че се покланяме на Бог, който е създал всичко. Той е единственият истински Бог, който може да направи това. Ние му се покланяме като на Създател. А това е, което Сатана желае за себе си – „ще бъда подобен на Всевишния” (Ис.14:14; виж 2Кор.4:4). Той желае да му се отдава поклонение и ще направи всичко, за да го получи. Дори ако трябва да създаде имитация на Божията събота и така да създаде свой свят ден, в когото да му се покланят.

Така идеята на израза „да не може никой да купува или продава” дава достатъчно доказателства за това, че става дума за един закон – неделен закон.

Но дали съботата като Божи ден е спомената някъде в този сценарии на книгата Откровение? Да. Ето:

Откр. 14:6-7 И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. 7 И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.

Забележете как тези, които са от другата страна, от Божията страна, които са запечатани от Бога са един народ (символизиран с ангели), който прогласява една вест, която казва: поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето... Същият този израз намираме в четвъртата заповед:

„защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето...” (Изх.20:11).

Докато хората по света се покоряват на звяра и неговия закон, Бог убеждава света чрез Своя народ, че седмия ден е събота, а не неделя и че всички трябва да се покланят на Бога чрез послушание на Неговите заповеди, особено на тази, която съобщава Неговата титла – Създател. Това е една борба за това, на кого ще се покланяш като на истински Бог.

Това, че Сатана иска от нас да нарушаваме Божиите заповеди е пределно ясно в цялата 13 глава на Откровение. Стих 15 показва, че той желае светът да нарушава първата и втората заповеди, чрез принуждаване на хората да се покланят на образ.

Знаем, че когато нарушим дори една от заповедите, нарушаваме всички (Як.2:10). Затова Божият народ е описан като тези, които „пазят Божиите заповеди и имат вярата Исусова” (Откр.14:12).

Така, чрез разбирането, че Сатана имитира, преправя се на Бога в Откр. 13, е очевидно, че неделният закон е предсказан в Библията. Предполагам, че Елън Уайт е знаела за какво става дума все пак:

Божието слово е предупредило за надвисналата опасност; само да не се обърне внимание на това, протестантският свят веднага ще научи какви са всъщност целите на Рим, само че тогава ще бъде твърде късно да се освободи от примките му. Мощта на Рим нараства мълчаливо. Ученията му влияят в законодателните събрания, в църквите и в сърцата на хората.” (Великата борба, гл.35)