История на новозаветното време – лекционен курс

Няма гласували
Please wait...

Книгата представлява курс от лекции, компилирани от няколко различни източника и адаптирани за студентите в Теологичния колеж.

"Информацията в курса дава една обща картина за времето и света, в който са се случили описаните събития в Новия завет... основните аспекти от историята, които предизвикват интерес и подпомагат правилното разбиране на Библията."

Тъй като книгата не е преминала окончателна редакция, могат да бъда открити технически и други грешки.