Божията събота през вековете

Оценка: 5.0/5. от 1 глас. Покажи гласовете.
Please wait...

Авторът на тази малка брошура, пастор Колхарт, е бил дълго време библейски работник в Нова Зеландия, Австралия и Англия. Имал е възможност да пътува много по света и да събира материали и исторически сведения за християните от всички векове, които са останали верни на Божия морален закон – Десетте заповеди. Когато човек изучава тези документи, не може да не остане удивен от начина, по който Бог е запазил знанието за святата събота от времето на Исус до наши дни.

Може би мнозина се питат, защо се отделя толкова внимание на един ден. Читателите, които никога не са имали възможност да прочетат Свещеното писание, сигурно ще останат изненадани от факта, че в цялата Библия нито веднъж не е спомената думата "неделя". Бог счита съботата за толкова важна, че е отделил една от Десетте заповеди за този ден. Съботната почивка е установена още при сътворението на света. Сам Исус е спазвал съботата и така е учил Своите ученици. Апостолската църква не е имала друг ден за почивка и освещение освен съботата.

С масовото нахлуване на езически обичаи и обреди в християнството след III в. и особено след създаването на папската институция през VI в. се възприемат учения, които идват от човешки авторитети, а не от Божието слово. Наред с небиблейските доктрини за чистилището, поклонението на светци и Дева Мария, създаването на икони и практикуването на детско кръщение официалната християнска църква, свързана със светската власт, въвежда езическата неделя (деня на слънцето) на мястото на библейската събота. Така се посяга дори на Божия закон, за което е предсказал пророк Даниил (Дан. 7:25).

Макар че са били преследвани, изтезавани и убивани, във всички векове е имало предани християни, които са били готови да заплатят с живота си верността към Бога и Неговия свят закон.

Оставяйки историческите сведения без коментар, пастор Колхарт дава възможност на всеки сам да стигне до съответните заключения и да реши за себе си дали наистина е необходимо да се отделя толкова значение на един ден.

Допълнителна историческа информация за автора Джон Фредерик Колхарт може да прочетете от статията за него в онлайн изданието на Енциклопедията на адвентистите от седмия ден.